Region Jnkpings ln Folkhälsa
plus.rjl.se/folkhalsa

Program Lärandeseminarium steg 2

Torsdag 4 september 2008.

Tema: Högläsning och bokens betydelse samt ny forskning om den rumsliga miljön utifrån patientens upplevelse.

08.00 – 08.30 Kaffe/te.

08.30 - 08.40 Välkommen Birgitta Ekeberg och Paula Eriksson.

08.45 – 10.15 Högläsning Liselott Höjman.
Artikel: "Liselott (Höjman) är högläsare på heltid" - tidningen "Läsombudet" (Pdf. Nytt fönster)

10.15 – 10.30 Kaffe och fralla.

10.30 – 10.45 Bibliotekets betydelse Sjukhusbiblioteket, Ryhov.

10.45 – 11.30 Förbättringsarbete Anette Nilsson, Qulturum.

11.30 – 12.55 Rumslig miljö inom intensivvården. Redovisning av avslutad studie Sue Harden, specialistsjuksköterska, UMAS.
Artikel 1: Kultur i vården: Sue Harden - Region Skånes webbplats (Nytt fönster)

Artikel 2: "Hon städar bort mardrömmarna": Sue Harden - Sydsvenskans webbplats (Nytt fönster)

12.55 – 13.00 Avslutning Paula Eriksson och Birgitta Ekeberg.

13.00- Lunch

Plats

Qulturum, Ryhovsområdet i Jönköping (sal Originalet).
Vägbeskrivning

Personbeskrivning

Liselott Höjman

Skådespelerska som bl a spelat barn- och ungdomsteater, har under de senaste åren arbetat inom Kultur i vården i Stockholm. Där har hon arbetat med högläsning på sjukhus, både för enskilda patienter och mindre grupper, inom bl a psykiatri och geriatrik.

Sue Harden

Specialistsjuksköterska som forskar om patienters upplevelser av rummet de vårdas i. Sue Harden har juni 2008 avslutat ett forskningsprojekt på UMAS med syfte att påskynda patienternas tillfrisknande genom ett specialdesignat intensivvårdsrum.

Anette Nilsson

Projekt/utvecklingsledare, Qulturum - Landstinget i Jönköpings läns centrum för förbättringar och förnyelse av hälso- och sjukvården. 

 

 

 

 

 

 

Uppdaterad: 2011-06-16
Paula Bergman, Folkhälsa och sjukvård, Verksamhetsnära funktion