Region Jnkpings ln Folkhälsa
plus.rjl.se/folkhalsa

Dokumentation från lärandeseminarie - steg 1

Tema: Den rumsliga miljön, 16 maj 2008

  • Ska väntrum bara vara en lokal där man sitter och väntar på att man ska få komma in till doktorn?
  • Hur är den rumsliga miljön i väntrum, behandlingsrum, undersökningsrum och allmänna korridorer utformad där du arbetar? Bidrar den till patienternas välmående när de befinner sig i våra lokaler?

Föreläsningar

Hälsofrämjande väntrum. Forskning om rumsupplevelse: Barbro Alatalo

Barbro Alatalo är informatör på Kultur och utbildningsdivisionen, Norrbottens läns landsting.
Presentation: Hälsofrämjande väntrum. Forskning om rumsupplevelse, Barbro Alatalo, Norrbottens läns landsting (Pdf. Nytt fönster)

Långsiktigt och hållbart kvalitetsutvecklingsarbete: Anette Nilsson Anette Nilsson är projektledare på Qulturum, Landstinget i Jönköpings läns centrum för förbättringar och förnyelse av hälso- och sjukvården.
Presentation: Långsiktigt och hållbart kvalitetsutvecklingsarbete Anette Nilsson, Qulturum (Pdf. Nytt fönster)

Goda exempel från länet:

En konstnärs reflektioner: Ulla Bolin
Ulla Bolin är konstnär från Örebro som visat sin konst vid ett antaluppskattade utställningar med sitt personliga måleri.
Konstnären Ulla Bolins webbplats (Nytt fönster)

Uppdaterad: 2012-06-08
Paula Bergman, Folkhälsa och sjukvård, Verksamhetsnära funktion