Region Jnkpings ln Folkhälsa
plus.rjl.se/folkhalsa

Dokumentation från lärandeseminarie - steg 2

Tema: Högläsning och bokens betydelse samt ny forskning om den rumsliga miljön, 4 september 2008

  • Ny forskning; Effekter av den rumsliga miljön utifrån patienters upplevelse på en intensivvårdsavdelning.
  • Bibliotekens möjligheter i patientens rehabilitering.

Föreläsningar

Högläsning: Liselott Höjman

Liselott Höjman är skådespelerska som bl a spelat barn- och ungdomsteater. Hon har under de senaste åren arbetat inom Kultur i vården i Stockholm med högläsning inom bl a psykiatri och geriatrik på sjukhus, både för enskilda patienter och mindre grupper.

Förbättringsarbete: Anette Nilsson

Anette Nilsson är projektledare på Qulturum, Landstinget i Jönköpings läns centrum för förbättringar och förnyelse av hälso- och sjukvården.

Bibliotekets betydelse

Sjukhusbiblioteket, Ryhov, Landstinget i Jönköpings län.

Rumslig miljö inom intensivvården. Redovisning av avslutad studie: Sue Harden

Sue Harden är specialistsjuksköterska som forskar om patienters upplevelser av rummet de vårdas i. Sue Harden har avslutat ett forskningsprojekt på UMAS med syfte att påskynda patienternas tillfrisknande genom ett specialdesignat intensivvårdsrum.
 

Uppdaterad: 2014-06-25
Paula Bergman, Folkhälsa och sjukvård, Verksamhetsnära funktion