Region Jnkpings ln Folkhälsa
plus.rjl.se/folkhalsa

Dokumentation från lärandeseminarie - steg 3

Tema: Naturens betydelse, 17 oktober 2008

  • Föreläsare: Patrik Gran från Alnarps rehabiliteringsgård. 
  • Lokala exempel.

Föreläsningar

Naturens betydelse i läkningsprocessen: Johan Ottosson

Johan Ottosson är hortonom och doktorand vid Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) i Alnarp. I sin doktorsavhandling har han studerat naturens positiva inverkan vid läkningsprocessen, återhämtning och rehabilitering.

Artikel: The Importance of Nature in Coping with a Crisis: a photographic essay på webbplatsen Informaworld (Nytt fönster)

Om Johan Ottossons presentation (Pdf. Nytt fönster)

Hållbart förändringsarbete: Anette Nilsson

Anette Nilsson är projekt/utvecklingsledare, Qulturum - Landstinget i Jönköpings läns centrum för förbättringar och förnyelse av hälso- och sjukvården.

Uppdaterad: 2010-08-24
Paula Bergman, Folkhälsa och sjukvård, Verksamhetsnära funktion