Region Jnkpings ln Smittskydd och vårdhygien
plus.rjl.se/smittskydd

Pandemiplan för Landstinget i Jönköpings län

Övergripande mål för pandemiplanen

  • att definiera ansvarsområden för olika aktörer inom hälso- och sjukvården
  • att ta fram strategier för att hantera den belastning på hälso- och sjukvården och den sociala omsorgen som kan förutses
  • att ha planer för att snabbt genomföra de motåtgärder som identifieras under pandemins förlopp
  • att ha system för att snabbt kunna överblicka hur pandemin påverkar hälso- och sjukvården
  • att genom samverkan använda tillgängliga resurser så effektivt som möjligt 

Ansvar och ledning

Om pandemi

Vård i händelse av pandemi

Ansvariga

Pandemiplanen fastställs av Landstingets planeringsdirektör och smittskyddsläkaren i Jönköpings län.

Smittskydd Vårdhygien
Länssjukhuset Ryhov
551 85 Jönköping
smittskydd.vardhygien@rjl.se
Växel 036-32 10 00

Version

Fastställt
2005-10-27

Reviderat
2009-07-31

Mer information

Uppdaterad: 2011-12-28
Birgitta Isaksson, Folkhälsa och sjukvård, Verksamhetsnära funktion