Region Jnkpings ln Smittskydd och vårdhygien
plus.rjl.se/smittskydd

Om influensapandemi

Influensans påverkan på folkhälsan är omfattande med stor sjuklighet och en inte oväsentlig dödlighet. Om nya varianter av virus leder till världsomfattande epidemi, så kallad pandemi, kan effekterna på samhället bli dramatiska. Det är därför angeläget att det finns en god beredskap för att begränsa spridningen av sjukdomen i befolkningen och att lindra sjukdomsförloppet hos den enskilda individen.

Influensa är en av de äldsta kända sjukdomarna hos människan. Den beskrevs redan av Hippokrates 412 f.Kr. Den första väl beskrivna pandemin av influensa inträffade 1589. Sedan dess har vi haft 31 dokumenterade influensapandemier.

Den mest kända pandemin är Spanska sjukan (H1 N1) 1918 med uppskattningsvis 20-40 miljoner döda i Europa, Asiaten (H2 N2) 1957 och Hong Kong (H3 N2) 1968.

Influensavirus är unikt i sin förmåga att snabbt sprida sig globalt och ge en svår sjukdom.

En pandemi av influensa kommer att få stora konsekvenser på många sektorer i samhället med ett stort antal sjuka, vilket kommer att medföra brist på arbetskraft inom olika områden.

Till skillnad från andra katastrofer kommer en influensapandemi att vara spridd över ett stort geografiskt område samtidigt, varför möjligheter till omfördelning av resurser mellan olika områden är liten. Sjukhusen och primärvården kommer att vara överbelastade. En betydande del av vårdpersonalen kan komma att vara borta från arbetet p.g.a. sjukdom. Det kommer att krävas omdisposition av sjukvårdspersonal och vårdplatser. Problemen kommer att kulminera under en tidsperiod på 6-8 veckor, men konsekvenserna för sjukvården kommer att vara mycket längre.
 

Pandemiplan för Landstinget i Jönköpings län

Pandemiplanen fastställs av Landstingets planeringsdirektör och smittskyddsläkaren i Jönköpings län.

Enheten för smittskydd och vårdhygien
Länssjukhuset Ryhov
551 85 Jönköping
smittskydd.vardhygien@rjl.se
Växel 036-32 10 00

Uppdaterad: 2012-06-01
Birgitta Isaksson, Folkhälsa och sjukvård, Verksamhetsnära funktion