Region Jnkpings ln Smittskydd och vårdhygien
plus.rjl.se/smittskydd

Omhändertagande

För att minska trycket på sjukvården måste patienterna vårdas på rätt vårdnivå och i möjligaste mån vårdas i hemmet genom att erbjudas en lättillgänglig och kvalificerad hemsjukvård. Vidare bör en utökad sjukvårdsupplysning och rådgivning upprättas i varje kommun.

Stora krav kommer att ställas på den kommunala hemsjukvården och den sociala servicen.

De resurser man har, såväl personella som tillgång på vaccin och läkemedel, måste prioriteras till de område där man har största effekten av insatsen.

För att minska pressen på vårdcentraler och sjukhusens akutmottagningar är det nödvändigt med en utökad telefonservice och tillgång på hembesök samt besök av medicinsk personal på kommunens äldreboende.

För att minska telefonköerna till vårdcentralens sjukvårdsupplysning bör i möjligaste mån patienter som ringer upp lämna namn och telefonnummer för att sedan själva bli uppringda av personal på vårdcentralen. Om en person tar samtalen kan det behövas 3-4 personer som ringer upp. (Se: telefonjournal).

Med ett nyinsjuknande på mer än 300 personer /dag /100.000 inv. under epidemins topp måste man kunna erbjuda en god sjukvårdsservice i hemmet för att ha möjlighet att i den slutna vården ta hand om de mest kvalificerade fallen. För en vårdcentral med 10.000 personer i sitt upptagningsområde betyder detta mer än 30 hembesök per dag. Man kan behöva ett par läkare och minst lika många distriktssköterskor dygnet runt för att göra hembesök. De har till uppgift att behandla det som går att behandla i hemmet, annars dirigera dem som behöver sjukhusets resurser dit. Sjukhuset skall inte stå för omvårdnad, som kan ske i annan vårdform, utan betoningen skall ligga på de tekniska resurser sjukhuset har och som inte finns i annan vårdform.

Personal för denna typ av hembesök finns inte idag. I första hand bör den hämtas från primärvården.

På sjukhusen behöver man planera för ca 30 vårdplatser per 100.000 invånare under en 8 veckors period. Se under beräkningar.

Den ovan skissade handläggningen är sannolikt den enda framkomliga vägen att dels kunna ta hand om många sjuka, dels kunna ta hand om andra sjukdomar som kommer att fortsätta inträffa.
 

Pandemiplan för Landstinget i Jönköpings län

Pandemiplanen fastställs av Landstingets planeringsdirektör och smittskyddsläkaren i Jönköpings län.

Enheten för smittskydd och vårdhygien
Länssjukhuset Ryhov
551 85 Jönköping
smittskydd.vardhygien@rjl.se
Växel 036-32 10 00

Uppdaterad: 2012-06-01
Birgitta Isaksson, Folkhälsa och sjukvård, Verksamhetsnära funktion