Region Jnkpings ln Smittskydd och vårdhygien
plus.rjl.se/smittskydd

Pandemiplan för Landstinget i Jönköpings län

Pandemiplanen fastställs av Landstingets planeringsdirektör och smittskyddsläkaren i Jönköpings län.

Enheten för smittskydd och vårdhygien
Länssjukhuset Ryhov
551 85 Jönköping
smittskydd.vardhygien@rjl.se
Växel 036-32 10 00

 

Uppdaterad: 2012-12-05
Birgitta Isaksson, Folkhälsa och sjukvård, Verksamhetsnära funktion