Region Jnkpings ln Smittskydd och vårdhygien
plus.rjl.se/smittskydd

Hygienråd på förskola i Region Jönköpings län

Handhygien

 • Tvätta händerna (både personal och barn) före måltid, efter toalettbesök, blöjbyte och utevistelse
 • Använd flytande tvål och pappershanddukar
 • Personalen ska använda handsprit efter kontakt med kroppsvätskor tex. snor, kräkning, urin, avföring och blod
 • Personalen ska använda engångshandskar vid kontakt med blod och avföring
 • Undvik smycken på händerna
 • Engångsnäsduk när någon snyter sig
 • Lär barnen att hosta och nysa i armvecket

Blöjbyte

 • Blöjbyte sker på skötbord med avtorkbar yta och eventuellt engångsunderlägg
 • Torka av skötbordet med ytdesinfektionsmedel (innehåller 45% alkohol + rengöringsmedel) efter varje blöjbyte
 • Barnen tvättas och torkas med engångstvättlappar
 • Använd engångshandskar vid byte av bajsblöja
 • Blöjor kastas i hink med lock, gärna med pedal. Hinken ska vara oåtkomlig för barn
 • Avsluta med handsprit efter att handskar tagits av

Toalettbesök

 • Hjälp barnen med handtvätt vid behov
 • Har barnet bajsat – använd engångshandskar
 • Nerfällt toalettlock innan spolning
 • Pottor och toalettinsats rengörs dagligen

Nappar och tandborstar

 • Förvaras märkta, åtskilda och oåtkomliga för barn

Rengöring

Vid spill av kroppsvätskor tex. kräkning, urin, avföring och blod ska ytdesinfektion användas. Använd engångshandskar.

Vid övrig städning används rengöringsmedel och vatten.

Lokalen bör vädras regelbundet, 2-3 gånger dagligen i 5-10 minuter.

 • Kuddöverdrag till sovkudde tvättas minst en gång per vecka i 60˚C
 •  Kuddöverdrag till lekkudde tvättas minst en gång per månad i 60˚C
 • Mjukisleksaker som barnen gosar med tvättas varje vecka i 60˚C
 • Övriga tvättbara leksaker tvättas varannan månad samt vid behov

Lek i vatten

 • Vattenlek i baljor och små bassänger är olämpligt ur smittskyddssynpunkt
 • Vattenspridare är att föredra


Var ute mycket! – Minskar smittspridning!

 

Ansvarig

Malin Bengnér
Smittkskyddsläkare

010-242 23 34

Ing-Marie Einemo
Smittskyddssjuksköterska

010-242 23 04

Version

Fastställt
2009-05-14

Reviderat
2016-03-22

 

Uppdaterad: 2017-07-31
Ing-Marie Einemo, Folkhälsa och sjukvård, Verksamhetsnära funktion