Region Jnkpings ln Smittskydd och vårdhygien
plus.rjl.se/smittskydd

Hygienråd vid infektionsutbrott på förskola i Region Jönköpings län

Infektionsutbrott = fler insjuknar än man normalt förväntar sig.


Se allmänna hygienråd på förskola (länk)

 

Extra noggrann handhygien – använd flytande tvål, pappershanddukar samt handsprit till personal

 

Leksaker

  • Tvättbara leksaker rengörs dagligen
  • Mjuka leksaker som inte kan rengöras läggs undan eller slängs!

Kuddöverdrag

  • Tvättas dagligen

Ytor, handtag och andra områden som vidrörs med händerna

  • Rengöres dagligen med ytdesinfektionsmedel alternativt Klorin enligt spädningshänvisning (vid magsjuka)

Vid magsjuka – skärpt toaletthygien

  • Städas minst en gång per dag, gärna flera
  • Använd Klorin enligt spädningshänvisning

Mathantering

  • Barnen bör inte delta i dukning och hantering av mat som andra ska äta 

Tandborstning

  • Gör uppehåll i tandborstningen. Kasta gamla tandborstar

Var ute mycket - Minskar smittspridning!

 

Kontakta BVC eller läkare på vårdcentral om man inte får bukt med infektionen. Överväg stängning för rengöring.

 

 

 

Kontakt

Malin Bengnér
smittskyddsläkare

010-242 23 34

Ing-Marie Einemo
smittskyddssjuksköterska

010-242 23 04

 

Version

Fastställt
2009-05-04

Reviderat
2016-03-22

Uppdaterad: 2017-08-11
Ing-Marie Einemo, Folkhälsa och sjukvård, Verksamhetsnära funktion