Region Jnkpings ln Smittskydd och vårdhygien
plus.rjl.se/smittskydd

Om vaccinationen

Blankett för delegering

Blanketter för registrering

Mallar

Informationsblad i A4 där man kan skriva tid och plats för vaccination:

Bilder från informationsträffarna

Informationsmaterial

  • Affischer med budskapet "Tacka ja till vaccination!" delades ut till de vårdcentraler som representeras på informationsträffarna. Skickas till övriga vaccinerande enheter (kliniker och vårdcentraler).
  • Affischer med budskapet till gravida att vaccinera sig har delats ut på informationsträffarna eller skickats till kvinnohälsovårdens enheter.
  • Budskap om att vaccinera sig annonseras i länets tidningar av informationsavdelningen.
  • Tid och plats för vaccination annonseras lokalt av respektive vårdcentral.

Beställa vaccin

  • Fluarix: Glaxo Smith Cline, via mejl   eller telefon 020-714 714.
  • Pneumokockvaccinet: SBL, via mejl , telefon 08-735 12 50 eller fax 08-735 41 49.

Viktig information om Preflucel från smittskyddsläkaren: 

Läkemedelsverket har av försiktighetsskäl beslutat att inga tillverkningssatser av Preflucel ska användas tills utredningen av orsaken till de oväntat många biverkningsrapporterna kopplade till en tillverkningssats är slutförd. Preflucel har satts i karantän vilket innebär att den inte får användas i Sverige.
Vi har rekommenderat PREFLUCEL som säsongsinfluensavaccin för riskgruppspatienter som har extrem äggallergi. Detta vaccin är nu indraget så vi får avstå att vaccinera denna gruppen.
Följande publicerades på Läkemedelsverkets webbplats 24 oktober 2011:
Inga tillverkningssatser av influensavaccinet Preflucel ska användas (nytt fönster)

Ekonomisk ersättning för vaccination mot influensa och pneumokocker:

Vaccinationer registreras i vaccinationsregistret. Ersättning för vaccinkostnaden utbetalas en gång per år (ur Landstingets avgiftshandbok).

Regelbok för vårdval

Socialstyrelsen

Beredskap mot överkänslighetsreaktioner (SOSFS 2009:16)

Akututrustning, Jönköpings län

 

Kontakt för vårdpersonal

Vårdpersonal som har frågor om influensa och vaccinationen, ska i första hand vända sig till Landstingets smittskyddsenhet.

Mer information

Frågor och svar för vårdpersonal om vaccination mot influensa, Jönköpings län säsongen 20112012

 

 

 

Uppdaterad: 2012-09-12
Lisbeth Thålin Lejon, Kommunikationsavdelningen, Verksamhetsnära funktion