Region Jnkpings ln Smittskydd och vårdhygien
plus.rjl.se/smittskydd

Influensa

Handläggning av patienter med misstänkt influensa
 

 

Vaccination mot säsongens influensa startar den 7 november 2017


Information till vaccinerande vårdpersonal i Jönköpings Län:

2017 års säsongsinfluensavaccin Vaxigrip ger skydd mot tre typer av influensavirus som beräknas cirkulera i Sverige under säsongen:

A/Michigan/45/2015 (H1N1)pdm09-likt virus

A/Hong Kong/4801/2014 (H3N2)-likt virus

B/Brisbane/60/2008-likt virus (linjetyp B/Victoria)

 

Man kan vaccinera sig på vilken vårdcentral man vill, men i första hand på den vårdcentral man valt. Personer som tillhör någon av riskgrupperna kan erbjudas vaccination vid ett ordinarie besök på vårdcentral och sjukhus eller när man är inlagd på sjukhus.

Uppdaterad: 2017-07-11
Jenny Nilsson, Folkhälsa och sjukvård, Verksamhetsnära funktion