Region Jnkpings ln Smittskydd och vårdhygien
plus.rjl.se/smittskydd

Vaccination mot influensa och pneumokocker

Vaccination mot influensa

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att följande grupper erbjuds vaccination:

 • Personer 65 år och äldre

 • Gravida efter graviditetsvecka 16 (gravid som även ingår i annan riskgrupp rekommenderas vaccination även före vecka 16)

 • Vuxna och barn över 6 månader med följande sjukdomar eller tillstånd

  • kronisk hjärtsjukdom

  • kronisk lungsjukdom, såsom KOL eller svår astma

  • andra tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft och sekretstagnation (t.ex. extrem fetma, neuromuskulära sjukdomar eller flerfunktionshinder)

  • kronisk lever- eller njursvikt

  • diabetes mellitus

  • tillstånd som innebär kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling

 • Hushållskontakter och personal som vårdar personer med kraftigt nedsatt immunförsvar

Rekommendationer om influensavaccination till riskgrupper. Folkhälsomyndigheten (2016)

I Region Jönköpings län rekommenerar vi också influensavaccination till:

 • Vårdpersonal och omvårdnadselever med patientkontakter

Kontraindikationer, se Fakta-dokumenten

Biverkningar, se Fakta-dokumenten

 

Vaccination mot pneumokocker

Följande grupper rekommenderas vaccination:

 • Personer som är 65 år och äldre
 • Personer med kroniska sjukdomar

          * kronisk hjärt- och/eller lungsjukdom

          * instabil diabetes mellitus

          * kraftigt nedsatt immunförsvar (av sjukdom eller medicinering)

          * kronisk lever- eller njursvikt

Kontraindikationer, se Fakta-dokumenten

Biverkningar, se Fakta-dokumenten

 

Influensavaccin till barn

Fluenz Tetra, är  ett vaccin som administreras nasalt. Det ges till barn i åldern 2-18 år.

FASS information om Fluenz Tetra(nytt fönster)

Revaccination mot pneumokocker

Revaccination med polysaccaridvaccin är inte aktuellt då detta inte ger ett förbättrat antikroppsskydd. Även för konjugatvaccinet ska en dos ge fullgott skydd. Till personer med uttalad infektionskänslighet (till exempel splenektomerade) kan upprepad vaccination efter ca fem år bli aktuell.

FASS information om Pneumovax (Fass, nytt fönster)

Informationsmaterial

Mall för tid och plats

Klicka på länken och välj Spara som. Spara på din dator.

Alternativ:

 1. Öppna mallen, skriv in tid och plats och skriv ut i färg eller svartvitt. Spara dokumentet  på din dator.
 2. Öppna mallen, skriv ut i färg eller svartvitt och skriv sedan tid och plats för hand.

A4-blad för tid och plats för vaccination (word)

Affischer

 • Affischer med budskapet "Tacka ja till vaccination!" delas ut till mottagningar och kliniker som representeras på informationsträffarna. Skickas till övriga vaccinerande enheter.
 • Kort att dela ut till gravida i andra och tredje trimestern, med budskapet om att vaccinera sig, skickas till kvinnohälsovården.

Annonser

 • Samlingsannonser med alla vårdcentralers tid och plats för vaccination annonseras både i invånartidningen "För ett bra liv i en attraktiv region" som kommer 14 oktober 2015 och i länets tidningar.
  För att vara med i samlingsannonserna:
  Meddela tid och plats för vaccination senast 1 september 2015 till informationsavdelningen, via formuläret på denna sida:
  Tid och plats för vaccination 2015 (intranätet, nytt fönster)
 • Vårdcentralerna ansvarar själva för att boka och bekosta egna annonser i de lokala tidningarna.
 • Information kommer också att finnas på Region Jönköpings läns webbplats 1177.se, samt regionens Facebook-sida 1177 Vårdguiden Jönköpings län.

Affischer: God handhygien

Uppdaterad: 2017-07-11
Ing-Marie Einemo, Folkhälsa och sjukvård, Verksamhetsnära funktion