Region Jnkpings ln Metodikum
plus.rjl.se/metodikum

Publikationer och film


Uppsatser:

2013 förbättringsförslag identifierade efter tvärprofessionell teamträning av urakut kejsarsnitt - en empirisk kvalitativ studie av Karina Wahl

2009 sjukvårdspersonals upplevelse av teamträning i simulerad miljö - en empirisk studie av Maria Edstrand och Karina Wahl

 

Filmer:

Handhavande och skötsel av hemventilator Vivo50

 

Urakut kejsarsnitt - lång version

Urakut kejsarsnitt - kort version

Se utbildnings- och undervisningsfilm på Metodikum.

Här är ett aktuellt exempel:

Central venkateter

Se filmen i wmv-format (nytt fönster) 
- omläggning och byte av kranar och aggregat enligt länsgemensam checklista (Producerad på Länssjukhuset Ryhov 2010)

På Videoarkivet vid Universitetssjukhuset Örebro finns ett stort utbud av filmer, som arbetsgrupper kan se tillsammans på Metodikum, lära av och reflektera över. Några exempel:

 • Inläggningsteknik vid PVK
 • Central ventkateter CVK (omläggning, blodprovstagning)
 • Halskrage - Stifneck
 • Dragning av thoraxdrän
 • Enhandsknut
 • Dubblerad gallblåsa
 • Fixeringsmetod för Bulaudrän
 • Föreläsning om Arrbråck
 • Öppen inläggningsteknik för subkutan venport
 • Operation av karotis interna aneurysm

Hitta mer på Videoarkivet, Örebro (länk i högerspalten):

 
 • Nyheter i videoarkivet
 • Enterala sonder
 • Föreläsningar i kirurgisk teknik
 • Kirurgoperation
 • Kirurgia minor
 • Kirurgisk teknik
 • Laparoskopi vid gynekologiska sjukdomar
 • Laparoskopisk kirurgi
 • Obesitas
 • Patientinformation
 • Stomivård
 • Ssk medicinska arbetsuppgifter
 • Thoraxkirurgi
 • Trauma
 • Öppen kirurgi
 • Länkar

Kontakt

För frågor om verksamheten och bokningar:

Magnus Berndtzon
Projektledare för Metodikum

E-post:
Telefonnummer: 010 - 242 10 75

Instruktionsfilmer på andra webbplatser

Gör så här för att se filmerna

För att kunna se instruktionsfilmer på ovanstående sidor kan medarbetare i Landstinget i Jönköpings län göra så här:

 1. Gå till webbsida: http://citrixportal.rjl.se
 2. Överst på sidan finns en rull-list där det står "Inloggningstyp".
  Där ska du välja: Anonym.
 3. Klicka på Inloggning!
 4. Datorn börjar ladda ner en liten så kallad klient i din dator. Detta är OK, låt den göra det.
 5. Strax efteråt kommer ovanstående lista upp som länkar.
 6. Klicka på en länk och du kommer till önskad webbsida med instruktionsfilmer.
   

Fler filmer

Följande filmer går inte att se på landstingets datorer i nuläget. Klicka på länken och testa, annars kopiera länken till annan dator för att se filmerna:

Uppdaterad: 2017-04-26
Rolf Bardon, Qulturum, Verksamhetsnära funktion