Region Jnkpings ln Barndialogen
http://plus.rjl.se/samverkan

Stick- och sjukvårdsrädsla

Vid uttalad stickrädsla kan ett barn behöva särskilt stöd inför vaccination eller blodprovtagning. Upplevelsen av smärta är komplex och påverkas av flera faktorer så som ålder, temperament, tidigare erfarenheter, smärttröskel samt ett flertal fysiologiska och psykologiska faktorer.

Med rätt bemötande och rätt förberedelse inför en vaccination eller provtagning, ökar möjligheten att lyckas, att kunna genomföra det planerade på ett bra sätt för barnet och den som utför behandlingen.

Barn har rätt att få information om och vara delaktig i sin egen vård. Prata med barnet om vad som ska hända. Som förälder är det också bra att förbereda sig inför barnets besök på mottagning eller sjukhus. På webbplatsen 1177.se kan man läsa om vad man bör tänka på inför ett besök.

Förbereda barn för besök i vården, 1177 Vårdguiden (nytt fönster)

Team Sjukvårdsrädda Barn

Teammedlemmarna på Barn- och Ungdomsmedicinska kliniken tar i första hand emot barn med anknytning till Barn- och ungdomsmedicinska kliniken. I vissa fall efter särskild prövning i det enskilda fallet kan teamet ta emot externa patienter.

Så här möter och hanterar vi stickrädda barn

Materialet som presenteras bygger på forskning inom området.

Så här möter och hanterar vi stickrädda barn?

Fakta, allmänt kliniskt kunskapsstöd

Fakta är ett allmänt kliniskt kunskapsstöd för hälso- och sjukvårdspersonal inom länets kommuner samt regionen. Faktadokumenten utgör ett länsövergripande beslutsstöd i det grundläggande medicinska arbetet och innehåller även länkar till omvårdnad och rehabiliteringskunskap samt andra värdefulla kunskapskällor.

På Faktas webbsida för stick- och sjukvårdsrädda barn hittar du information inom följande områden; vårdnivå och remiss, diagnostik och utredning, prevention, behandling, checklistor, uppföljning, barnperspektiv och kvalitetsindikatorer.

Stick- och sjukvårdsrädda barn, Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd

Elevhälsans medicinska del i Jönköpings kommun har ett material att använda vid träning av stickrädda barn i skolan. Materialet kan tillhandahållas mot en kostnad. Kontakta Kerstin Birgersson; .

Uppdaterad: 2017-08-24
Johanna Rosander, Folkhälsa och sjukvård, Verksamhetsnära funktion