Region Jnkpings ln Film
plus.rjl.se/film

Kontakt

Anna Rydell
Utvecklare Film
010-242 84 80
0722-21 29 00

Charlotte Vinberg
Filmpedagog
0703-438190

Adress

Besöksadress

Film, kultur och utveckling
Region Jönköpings län
Hus N3, Länssjukhuset Ryhov
551 85 Jönköping

Postadress

Region Jönköpings län
Film, kultur och utveckling
Länssjukhuset Ryhov, Hus N3
551 85 Jönköping

Fakturaadress

Region Jönköpings län/Fakturaenheten
Kultur och utveckling/Film
Box 1024
551 11 Jönköping

 

 

 

Sveriges regionala resurs- och produktionscentrum

Film i Dalarna
www.filmidalarna.se
Film på Gotland
www.filmpagotland.se
Film i Gävleborg
www.lg.se
Film i Halland
www.filmihalland.nu
Film i Skåne
www.filmiskane.se
Film Stockholm
www.sll.se
Film i Sörmland
www.dll.se
Film i Uppland
www.lul.se
Film i Värmland
www.filmivarmland.se
Film i Väst
www.filmivast.se
Film i Västerbotten
www.filmivasterbotten.com
Film i Västernorrland
www.filmivasternorrland.com
Film i Västmanland
www.ltvastmanland.se/film
Film i Örebro
www.orebroll.se/kultur/film
Film i Öst
www.filmiost.nu
Film i Jämtland
www.filmpooljamtland.se
Filmpool Nord
www.fpn.se
Reaktor Sydost
www.reaktorsydost.se

Uppdaterad: 2017-06-01
Anna Rydell, Kultur och utveckling