Region Jnkpings ln Film
plus.rjl.se/film

Filmstöd till regionala filmare

Har du behov att låna teknik (i mindre omfattning) så finns det idag möjlighet till detta. Vi har tillgång till HD videokameror samt en semiprofessionell kamera med DV-band-teknik.

Vi är också behjälpliga med att analysera filmidéer som du har samt tipsa om den fortsatta arbetsprocessen.

Utvecklingsbidrag film: manus- och förproduktionsstöd

Syftet med Region Jönköpings läns utvecklingsbidrag för film är att stimulera nya filmare och nya berättelser med koppling till Jönköpings län.

Mer information om utvecklingsbidrag film: manus- och förproduktionsstöd (nytt fönster)

 

 

 

Uppdaterad: 2016-12-28
Anna Rydell, Kultur och utveckling