Region Jnkpings ln Film
plus.rjl.se/film

Om Film, Region Jönköpings län

Film i Jönköpings län är ett nav för länets filmkulturella insatser och stödjer regional kortfilms- och dokumentärfilmsproduktion samt värnar om den regionala biografens utveckling och tekniska upprustning samt biografens roll som publik mötesplats.

De huvudsakliga uppgifterna består av:

  • Filmpedagogik riktad mot grundskolor och gymnasier
  • Teoretiska och praktiska kurser i filmkunskap för allmänheten
  • Filmstöd till regionala filmskapare
  • Visningar
  • Bevaka den regionala biografens utveckling
  • Samverkansprojekt på lokal och regional nivå
  • Etablering av övergripande nätverk på regional och nationell nivå
  • Produktion
  • Distribution
  • Lyhördhet för teknikutvecklingen inom media

Huvudman för verksamheten är Region Jönköpings län.

Uppdaterad: 2016-01-12
Anna Rydell, Kultur och utveckling