Region Jnkpings ln Hjälpmedelscentralen
plus.rjl.se/hjalpmedelscentralen

Hjälpmedelscentralen
Box 1024
551 11 Jönköping

Beställningsportal webSesam 2.0 

 

" escape="false" rendered="true" />-->

Hjälpmedelcentralens kundserivce 

036-32 41 00

Hjälpmedelscentralen
Box 1024
551 11 Jönköping

Beställningsportal webSesam 2.0 

 

Uppdaterad: 2011-03-21
Stefan Frisk, Hjälpmedelscentralen, Verksamhetsstöd och service