Region Jnkpings ln Hjälpmedelscentralen
plus.rjl.se/hjalpmedelscentralen

Tyngdtäcken

Kedjetäcke

Förskrivare

 Arbetsterapeut.

Sjukgymnast inom habilitering eller psykiatri

Förskrivning kan göras till person med

  • Stor motorisk oro
  • Grava sömnsvårigheter

Målgrupp

  • Psykiska funktionshinder
  • Demensdiagnoser
  • Förvärvad eller medfödd hjärnskada

Inför förskrivning

Tänk på:

  • Kombinationen tungt täcke och svag lungkapacitet hos brukaren kan medföra försämrad andningskapacitet.
  • Hygienöverdraget är utfört i ett tätt material. Beakta kvävningsrisk för användare med svag motorik när hygienöverdrag används.

Kontakta hjälpmedelskonsulent inför en förskrivning.

Sortiment

Kedjetäcke Trevira 8,2 kg

Kedjetäcke i flamhärdigt utförande. Tygkvalitet Trevira CS. Vikt ca 8,2 kg. Färg vit. CE-märkt, 205x150 cm. Tvättas 60º C, vanlig tvättmaskin.

Kedjetäcke Trevira 4,1 kg

Kedjetäcke i flamhärdigt utförande. Tygkvalitet Trevira CS. Vikt ca 4,1 kg. Färg vit. CE-märkt, 205x150 cm. Tvättas 60º C, vanlig tvättmaskin.

Övrigt

  • Skriftlig utvärdering av produktens användande under 5 första veckorna.
  • Brukare står för tvätt av täcket under förskrivningstiden. OBS: Täcket får inte centrifugeras.
 
 
 
Uppdaterad: 2011-06-16
Stefan Frisk, Hjälpmedelscentralen, Verksamhetsstöd och service