Region Jnkpings ln Hjälpmedelscentralen
plus.rjl.se/hjalpmedelscentralen

Larm

Hjälpmedelcentralens kundserivce 

036-32 41 00

Hjälpmedelscentralen
Box 1024
551 11 Jönköping

Beställningsportal webSesam 2.0 

Uppdaterad: 2010-12-01
Stefan Frisk, Hjälpmedelscentralen, Verksamhetsstöd och service