Region Jnkpings ln Klinisk fysiologi, laboratoriemedicin och röntgen
plus.rjl.se/medicinskdiagnostik

Om röntgen Länssjukhuset Ryhov

Två röntgensjuksköterskor och läkare förbereder undersökning på patient.

Röntgen består av:

  • röntgen
  • mammografi

Röntgen

Röntgens laboratorier finns på Länssjukhuset Ryhov. Förutom vanliga röntgenundersökningar utförs även specialundersökningar. Specialundersökningarna är uppdelade i fyra sektioner:

  • Angiografisektionen (kärlundersökningar)
  • Datortomografisektionen (skiktröntgen)
  • Magnetkamera-sektionen
  • Ultraljudssektionen

På röntgen utförs både tidsbeställda och akuta undersökningar. Röntgen har öppet dygnet runt för akuta undersökningar, dock inte för MR-undersökningar.

Dagligen utförs undersökningar av lungorna, skelettet, mag-tarmkanalen, urinvägarna samt olika undersökningar inom de olika sektionerna. Röntgen har beredskap dygnet runt vad gäller PCI-verksamhet inom angiosektionen, det vill säga omedelbart omhändertagande av patient med hjärtinfarkt.

På röntgen utförs ett stort antal undersökningar på barn i och med att länets enda barnklinik finns på Länssjukhuset Ryhov. På röntgen finns ett speciellt labb för barnundersökningar och även ett väntrum för barnen.

Mammografi

Mammografin utför screeningundersökningar av brösten där kvinnor mellan 40 och 74 år kallas med jämna intervall. Även kliniska mammografier som kommer via remiss från läkare röntgas på enheten. Mammografin har ett nära samarbete med onkologkliniken, bröstmottagningen och patologilaboratoriet.

Kontaktpersoner

Mats Homelius
Områdeschef röntgen 1
010–242 24 18

Christina Landin
Områdeschef angiografi/intervention
010-242 34 03

Jennie Thunberg 
Områdeschef röntgen 2
010–242 24 17

Kerstin Hillergård
Områdeschef mammografi
010–242 12 29

Uppdaterad: 2017-08-08
Anna Rogö, Röntgen Resurs, Psykiatri rehab o diagnostik