Region Jnkpings ln Klinisk fysiologi, laboratoriemedicin och röntgen
plus.rjl.se/medicinskdiagnostik

Om klinisk fysiologi

Biomedicinsk analytiker undersöker patient med ultraljud. Monitor syns på bild.

Klinisk fysiologi finns vid Länssjukhuset Ryhov i Jönköping, Höglandssjukhuset Eksjö och Värnamo sjukhus. Vi är en länsspecialitet som samarbetar med och ger service till alla vårdinrättningar i länet. Vi erbjuder våra kunder ett brett utbud av högkvalitativa diagnostiska undersökningsmetoder.
Totalt är vi 55 anställda inom klinisk fysiologi i Jönköpings län.

Kvalitetsarbete

Klinisk fysiologi utför ackrediterade undersökningar i Jönköping och Eksjö enligt den internationella standarden SS-EN ISO/IEC 17025. Detta innebär en formell bekräftelse på att vi uppfyller högt ställda krav på analyskvalitet, teknisk kvalitet och organisation. För mer information om ackreditering och vilka metoder som ackrediterats, besök Swedac:s webbplats (nytt fönster)
 

Samarbete med högskolor och universitet

Vi samarbetar dessutom med högskolor och universitet. Studenter från biomedicinska analytikerprogrammet inriktning klinisk fysiologi, ST-läkarutbildningen och vårdadministratörsutbildningen gör en del av sin verksamhetsförlagda utbildning hos oss.

Patientundersökningar

Vi gör patientundersökningar inom nukleärmedicin, neurofysiologi och klinisk fysiologi. Antingen sker undersökningen när patienten ligger inne på sjukhus eller också kommer man till oss hemifrån. Med våra undersökningsmetoder utreder vi både barn och vuxna.

Kontakt

Patrik Skogvard
Verksamhetschef
010 – 24 234 05

Uppdaterad: 2017-06-20
Maria Tiitus, Klinisk fysiologi, Psykiatri rehab o diagnostik