Region Jnkpings ln Klinisk fysiologi, laboratoriemedicin och röntgen
plus.rjl.se/medicinskdiagnostik

Klinisk fysiologi, Höglandssjukhuset Eksjö

På klinisk fysiolog gör vi undersökningar för att kartlägga funktionen hos organ som till exempel hjärta, lungor, blodkärl vid diagn

Till klinisk fysiologi kommer du på remiss.

Mottagningen är belägen i hus 08 plan 3, Höglandssjukhuset Eksjö.

Telefon

0381-354 69. Då vi har patientbesök kan du lämna meddelande på en telefonsvarare.

Mottagningen är öppen måndag - torsdag klockan 07:30-16:00 samt fredag klockan 07:30-15:00.

Undersökningar

  • Arbets-EKG (elektrokardiografi). Mätning av den fysiska prestationsförmågan och EKG-reaktionen i arbete. EKG och blodtryck registreras under arbete på testcykel.
  • EEG. EEG är en förkortning för elektroencefalografi, vilket betyder mätning av elektrisk aktivitet i hjärnan. Vid många av de sjukdomar som drabbar hjärnan uppstår förändringar i hjärnans funktion. Med en EEG-undersökning kan det finnas möjligheter att se dessa förändringar.
  • UKG (hjärtultraljud) Vid denna undersökning kan man bland annat bedöma hjärtats förmåga att pumpa blod, hjärtats storlek samt utreda medfödda hjärtfel eller sjukdomar i hjärtats klaffar.
  • Spirometri (lungfunktionsmätning). En undersökning av hur lungorna fungerar. Undersökningen görs genom att patienten andas in och ut   genom ett munstycke kopplat till en apparat som mäter lungornas förmåga.
  • Carotis duplex (Ultraljud av halsens blodkärl). Syftet med undersökningen är att kartlägga blodflöde och utseende i kärlen.
  • Bandspelar-EKG (24-timmars/veckobandspelare). Med hjälp av en liten bandspelare som du bär med dig kan registrering av EKG göras under 1 alternativt 7 dygn.

 

 

Vårdenhetsledning

Verksamhetschef Peter Blomstrand 
telefon 036-32 34 25

Uppdaterad: 2017-03-28
Lena Smajic, Medicinkliniken Länssjukhuset Ryhov, Medicinsk vård