Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Läkemedelsrelaterade problem

Läkemedelsrelaterade problem (LRP), dvs en händelse eller omständighet i samband med en persons användning av läkemedel som har medfört eller skulle kunna medföra att bästa möjliga hälsoutfall inte uppnås, är en av de vanligaste bristerna i vården. Läkemedelsrelaterade problem kan leda till mycket allvarliga konsekvenser för patienterna.

Bland åtgärderna för att minska problemen finns kraven på att kartlägga och bedöma patientens behov av läkemedel.

I Region Jönköpings län arbetar vi systematiskt med att försöka minska läkemedelsrelaterade problem. Det gör vi genom:

Kontakt

Malin Holmqvist
Klinisk apotekare
010-242 19 69
malin.m.holmqvist@rjl.se

Mårten Lindström
Läkemedelskommitténs ordförande
010-242 41 91
marten.lindstrom@rjl.se

Mer information

Säker vård - alla gånger (nytt fönster)

Samlat stöd för patientsäkerhet, Socialstyrelsen (nytt fönster)

Uppdaterad: 2017-05-08
Malin Holmqvist, Läkemedelsförsörjning, Verksamhetsstöd och service