Region Jnkpings ln Vårdval i Jönköpings län
plus.rjl.se/vardval

Läkarmedverkan i särskilda boenden i Mullsjö kommun

Vårdenheten ansvarar för och ersätts för läkarmedverkan i särskilda boenden och korttidsboenden enligt avsnitt 3.8 i ”Regelbok för vårdval i Jönköpings län”.

Mullsjö vårdcentral
 

Särskilda boenden

Adress

Särskilda
boendeplatser

Korttids
platser

Björkgården

Skolgatan 14

30

1

Margaretas Park

Skolgatan 23

40

6

Kontakta medicinskt ansvarig sjuksköterska i kommunen om uppgifterna inte stämmer.

Uppdaterad: 2017-10-27
Jenny Abrahamsson, Folkhälsa och sjukvård