Region Jnkpings ln Vårdval i Jönköpings län
plus.rjl.se/vardval

Läkarmedverkan i särskilda boenden i Tranås kommun

Vårdenheten ansvarar för och ersätts för läkarmedverkan i särskilda boenden och korttidsboenden enligt avsnitt 10.4 i "Primärvård inom vårdval i Jönköpings län”.

Tranås vårdcentral
 

Särskilda boenden

Adress

Särskilda
boendeplatser

Korttids
platser

Östanå

Dämsängsgatan 7

61

21

Lövstagården

Västra vägen 3

49

 

Uvaberg

Muraregatan 2

32

 

Beckhemmet

Beckhemsvägen 12

30

 

Ågränden

Piratens gata 5

30

 

Kontakta medicinskt ansvarig sjuksköterska i kommunen om uppgifterna inte stämmer.

Uppdaterad: 2017-11-15
Jenny Abrahamsson, Regionledningskontoret, Verksamhetsnära funktion