Region Jnkpings ln Försäkringsmedicin
plus.rjl.se/forsakringsmedicin

Mål och styrdokument inom sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen

Aktiv sjukskrivning - för ett bra liv

Bakgrund

Sedan 2006 har staten och SKL ingått överenskommelser för att stimulera hälso- och sjukvården till att ge sjukskrivningsfrågan högre prioritet i hälso- och sjukvården.

För att stimulera tillgången till medicinska rehabiliterings- och behandlingsinsatser för patienter med smärtproblematik och/eller lindrig och medelsvåra psykisk ohälsa tecknades 2008 även en överenskommelse (”Rehabgarantin”) som gav landstingen ersättning för evidensbaserade behandlingsinsatser (ex. KBT/MMR).

År 2016 slogs ovanstående två överenskommelser samman till en överenskommelse.

Överenskommelse om en kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess 2017-2018

En nationell överenskommelse mellan staten och SKL för år 2017-2018 finns gällande insatser som bidrar till en kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess. För att ta del av de statliga ekonomiska medel som ingår i överenskommelsen måste respektive landsting/region uppfylla ett antal villkor:

  1. Kompetenssatsning i försäkringsmedicin
  2. Funktion för koordinering
  3. Insatser för lindrig och medelsvår psykisk ohälsa och långvarig smärta, för mer info se här
  4. Utökat elektroniskt informationsutbyte
  5. Utvecklingsmedel för stöd till rätt sjukskrivning

Överenskommelse mellan staten och SKL om en kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess 2017-2018 (pdf, nytt fönster)

Frågor och svar kring överenskommelsen 2017-2018, SKL (pdf, nytt fönster)

Styrdokument för sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen 

Ledning och rutin för sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen

Region Jönköpings län har ett övergripande ledningssystem för sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen.

Varje vårdenhet ska ha rutiner för en kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess.

 

Överenskommelse om försäkringsmedicinska utredningar 2018

Försäkringskassan behöver i vissa fall begära in kompletterande medicinska underlag (försäkringsmedicinska utredningar), vid sidan om det läkarintyg som utfärdats av behandlande läkare. Landstingen/regionerna ska tillhandahålla dessa försäkringsmedicinska utredningar: särskilda läkarutlåtanden (SLU), teambaserade utredningar (TMU) samt aktivitetsförmågeutredning (AFU), när Försäkringskassan begär det. Läs mer om överenskommelsen:

SKLs webbplats om fördjupade utredningar (nytt fönster)

Försäkringsmedicinska utredningar - överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting för 2018 (pdf, nytt fönster)

Rehabmedicinska kliniken Försäkringsmedicin, Nässjö vårdcentrum, har fått uppdrag att utföra samtliga ovanstående utredningar. Enheten utför även teambaserade funktions- och aktivitetbedömningar, på uppdrag av vårdenheter inom Region Jönköpings län.

Rehabmedicinska kliniken Försäkringsmedicin, Nässjö vårdcentrum 

Region Jönköpings läns vision

Aktiv sjukskrivning – för ett bra liv

Region Jönköpings läns övergripande mål

  • Erbjuda patienter en aktiv och optimal sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess.
  • Utveckla sjukvårdens bedömnings- utrednings- och behandlingsarbete genom team.
  • Kontinuerligt utveckla samarbetet med patienter samt övriga rehabiliteringsaktörer.
Uppdaterad: 2018-01-12
Ann-Britt Ekvall, Regionledningskontoret, Verksamhetsnära funktion