Region Jnkpings ln Försäkringsmedicin
plus.rjl.se/forsakringsmedicin

Vision och värdegrund

Vision

Aktiv sjukskrivning – för ett bra liv.

Värdegrund

Sjukskrivningsprocessen ska vila på en solid värdegrund präglad av helhetssyn och ett evidensbaserat arbetssätt där patienter, kvinnor och män är i fokus.

Bilaga 1.

 

 

Uppdaterad: 2014-06-12
Ann-Britt Ekvall, Folkhälsa och sjukvård