Region Jnkpings ln Försäkringsmedicin
plus.rjl.se/forsakringsmedicin

Uppföljning och resultat inom försäkringsmedicin

Ett styrkort (BSC) för sjukskrivnings/rehabprocessen har tagits fram och har fastställts av hälso- och sjukvårdsdirektören februari 2009. Senast reviderat 2017. Se styrkortet under Mål och styrning.

Analysverktyget DIVER används för att sammanställa data till överskådliga rapporter där vi kan följa nyckeltalen i styrkortet. Resultatsidan är under uppbyggnad.

Uppföljning inom försäkringsmedicin

Resultat inom försäkringsmedicin

Mer information

Kontaktpersoner

 

Uppdaterad: 2017-07-04
Ann-Britt Ekvall, Regionledningskontoret, Verksamhetsnära funktion