Region Jnkpings ln Försäkringsmedicin
plus.rjl.se/forsakringsmedicin

Uppföljning inom försäkringsmedicin

Ohälsotalet är Försäkringskassans mått för samtliga frånvarodagar som ersätts från sjukförsäkringen (dagar med rehabiliteringspenning, sjukpenning och sjuk- och aktivitetsersättning) under en rullande 12-månadersperiod.

Landstingets mål är att ohälsotalet i Jönköpings län ska minska. 2013 låg Landstinget i Jönköpings län på sjunde plats jämfört med landet.

Rehabsamordnarna registrerar sjukfall över fyra veckor i journalsystemet. Uppgifterna förs över till analysverktyget DIVER, där man kan följa resultat och nyckeltal. Landstingspersonal kan få behörighet till DIVER via sin IT-kontaktperson.

Mer information

Rapport från Försäkringskassan
Socialförsäkringen i siffror 2017 (pdf, nytt fönster)

 

Uppdaterad: 2017-07-04
Ann-Britt Ekvall, Folkhälsa och sjukvård