Region Jnkpings ln Försäkringsmedicin
plus.rjl.se/forsakringsmedicin

Resultat inom en effektiv och kvalitetssäker sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess

Sjukpenningtalet per kommun, Jönköpings län och riket senaste fyra månaderna

Klicka på bilden för att göra den större

 

 

Resultat och rapporter - överenskommelsen om en kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess 2017, villkor 1-3

   Den två-åriga överenskommelsen om en kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess som tecknas mellan regeringen och SKL består av ett antal villkor som skulle uppfyllas för att medlen ska utbetalas. 

Medlen utbetalas efter det att respektive landsting genomfört insatser enligt överenskommelsen och fördelades mellan landstingen med utgångspunkt i antalet invånare i respektive län 1 november 2017.

Villkoren är:

  1. Kompetenssatsning i försäkringsmedicin
  2. Funktion för koordinering
  3. Insatser för lindrig och medelsvår psykisk ohälsa och långvarig smärta (fd rehabiliteringsgarantin)
  4. Utökat elektroniskt informationsutbud

Region Jönköpings län godkändes på alla inrapporterade villkor för 2017.

Överenskommelsen om en kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings och rehabiliteringsprocess 2017-2018 (pdf, nytt fönster)

Redovisning av villkor 1-2, Region Jönköpings län 2017 (pdf, nytt fönster)

Beslut om medel till Region Jönköpings län 2018 (pdf, nytt fönster)

Redovisning av utförda KBT/IPT/IKBT och MMR - villkor 3 2017

Landsting och regioner ska erbjuda kognitiv beteendeterapi (KBT)/interpersonell psykoterapi (IPT) för ångest, depression och stress samt multimodal rehabilitering för långvarig smärta i axlar, nacke och rygg.  Syftet är att öka återgång i arbete.

Region Jönköpings län har under 2017 rapporterat 140 patienter med långvarig smärta som fått multimodal behandling och 1 426 patienter med lindrig och medelsvår psykisk ohälsa som fått KBT/IPT/IKBT-behandling.

Antal patienter - resultat villkor 3 2017 för Region Jönköpings län (pdf, nytt fönster) - uppdateras v 9 2018.
 

Resultat tidiga insatser inklusive trepartssamtal/möte 2014 - 2016

Klicka på bilden.

 

Överenskommelsen mellan staten och SKL gällande fördjupade försäkringsmedinska utredningar

Typ av utredning Kvinnor Män   Total
Utförda och ersatta försäkringsmedicinska utredningar Rehabmedicin Försäkringsmedicin (fd REN), Nässjö, 2017
Teambaserad Medicinsk Utredning (TMU)     142
Särskilt Lärkarutlåtande (SLU)     19
Aktivitetförmågeutredning (AFU)     27

 

Utöver detta har enheten utfört 82 st 2nd opinion åt Region Jönköping län.

 

 

Mer information

Mål och styrning

Uppdaterad: 2018-02-19
Ann-Britt Ekvall, Regionledningskontoret, Verksamhetsnära funktion