Region Jnkpings ln Försäkringsmedicin
plus.rjl.se/forsakringsmedicin

Resultat inom en effektiv och kvalitetssäker sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess

Sjukpenningtalet per kommun, Jönköpings län och riket senaste fyra månaderna

Klicka på bilden för att göra den större

 

Överenskommelsen om en effektiv och kvalitetssäker sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess 2016 - resultat och rapporter villkor 1-4
 

Villkor 1 - 3, 2016

  2016 års överenskommelsen om om en kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess som tecknas mellan regeringen och SKL bestod av ett antal villkor som skulle uppfyllas för att medlen ska utbetalas. Medlen utbetalades efter det att respektive landsting genomfört insatser enligt överenskommelsen och fördelades mellan landstingen med utgångspunkt i antalet invånare i respektive län 1 november 2015.

Nytt i överenskommelsen var bland annat att det fanns två olika ersättningsnivåer när det gäller nivå för koordinering. För att få ersättning enligt grundnivån skulle rehabsamordnare (rehabkoordinator fr o m 2017) ansvara för att vara rådgivare, kunskapsförmedlare, kontaktperson och samarbetspartner till andra aktörer samt kontaktperson/coach till sjukskrivna. Funktionen skulle ha både en intern och extern roll i samverkan (nivå 5-6 ReKoord-projektet, Nationell utvärdering av koordinatorsfunktionen, 2013). För att nå den högre nivån krävdes högre grad av samordning och stöd, till exempel coachin av patienter, analys av statistik, kartläggning av rehabiliteringsbehov, samarbete med andra aktörer och utveckling av rehabiliteringsteam, det vill säga motsvarande nivå 7-8, ReKoord-projektet. Koordineringen i Region Jönköpings län bedömdes ske enligt den högre nivån.

Läs mer: Överenskommelsen om en kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings och rehabiliteringsprocess 2016 (pdf, nytt fönster).

Läs mer: Beslut om medel till Region Jönköpings län 2016 (pdf, nytt fönster).

Villkoren var:

  1. En jämställd sjukskrivningsprocess
  2. Kompetenssatsning i försäkringsmedicin
  3. Funktion för koordinering
  4. Insatser för lindrig och medelsvår psykisk ohälsa och långvarig smärta (tidigare rehabiliteringsgarantin) - redovisas längst upp på sidan.
  5. Utökat elektroniskt informationsutbud
  6. Tekniska plattform för stöd och behandling
  7. Utvecklingsmedel för stöd till rätt sjukskrivning

Godkända rapporter  för villkor 1-3 finns publicerade på denna sida till höger.

Villkor 4 (tidigare rehabiliteringsgarantin) 2016:

Landsting och regioner ska erbjuda kognitiv beteendeterapi (KBT)/interpersonell psykoterapi (IPT) för ångest, depression och stress samt multimodal rehabilitering för långvarig smärta i axlar, nacke och rygg.  Syftet är att öka återgång i arbete.

Region Jönköpings län har under 2016 rapporterat 180 patienter med långvarig smärta som fått multimodal behandling och 1453 patienter med lättare psykisk ohälsa som fått KBT/IPT-behandling.

Antal patienter - resultat villkor 4 2016 för Region Jönköpings län 
 

Resultat tidiga insatser inklusive trepartssamtal/möte 2014 - 2016

Klicka på bilden.

 

Överenskommelsen mellan staten och SKL gällande fördjupade försäkringsmedinska utredningar

Typ av utredning Kvinnor Män   Total
Utförda och ersatta försäkringsmedicinska utredningar Rehabmedicin Försäkringsmedicin (fd REN), Nässjö, 2016
Teambaserad Medicinsk Utredning (TMU) 135 62 197
Särskilt Lärkarutlåtande (SLU) 17 11 28
Aktivitetförmågeutredning (AFU) 49 28 77

Utöver detta har enheten utfört 60 st 2nd opinion (39 kvinnor, 22 män).

 

 

Mer information

Mål och styrning

Godkända rapporter som ligger till grund för 2016 års krav inom sjukskrivningsmiljarden.

Samtliga länkar är PDF-dokument och öppnas i nytt fönster

 

 

Uppdaterad: 2017-08-28
Ann-Britt Ekvall, Folkhälsa och sjukvård