Region Jnkpings ln Tolkcentralen
plus.rjl.setolkcentralen

Information till tolkanvändare

112 via bildtelefoni.net

Vid en nödsituation kan du snabbt komma fram till bildtelefoni.net. Från första januari 2013 kan du både ringa med webbklienten och via din bildtelefon. Då ringer du ett videosamtal till bildtelefoni.net med extra skyndsamhet och samtalet kopplas fram till teckenspråkstolk med högsta prioritet.

Webbklienten

När du ringer till 112 via Webbklienten klickar du på den röda ikonen.

Bildtelefon

När du ringer till 112 med en bildtelefon ringer du telefonnummer: 112@tolk.sip.nu

Observera!

112 via bildtelefoni.net är tillgängligt dygnet runt. Tänk på att uppge adress och vilken stad.

Observera!

Numret får endast användas i nödsituationer för att ringa 112. Tolken kan sedan bara koppla samtalet vidare till 112 och skall avbryta samtalet om så inte sker.
Missbruk rapporteras.

Fast anställda tolkar på tolkcentralen i Jönköping 2017

Teckenspråkstolkar

  • Evelina Alenäs (tjänstledig)
  • Ida Fridell
  • Jenny Svarén
  • Katarina Thorsén
  • Malin Thorell
  • Maria Krüger
  • Sara Ericsson

Skrivtolkar

  • Katarina Öman
  • Marita Moberg

Kontakta tolkcentralen

Tolkcentralen
Länsjukhuset Ryhov
551 85 Jönköping

Besöksadress

Hus M4

Mer information

Tolktjänst habiliteringen Länssjukhuset Ryhov, 1177.se (nytt fönster)

Uppdaterad: 2017-10-11
Eva Karlsson, Habiliteringscentrum, Psykiatri och rehabilitering