Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Recepthantering - fullmakter för vårdpersonal

En privatperson kan ge en annan privatperson, eller en vårdenhet, ett godkännande att företräda henne/honom i vissa apoteksärenden. Formellt görs detta via en fullmakt.

De apoteksärenden som kan skötas av en fullmaktstagare är:

  • Beställa och hämta ut receptförskrivna läkemedel eller varor.
  • Hämta en översikt över felektroniskt sparade recept.
  • Lämna samtycke till registrering i Högkostnadsdatabasen.
  • Lämna samtycke till att eHälsomyndigheten sparar recept elektroniskt.

Personen som fått ett godkännande/ fullmakt ska kunna visa upp en giltig legitimation på apoteket.

Fullmakter från e-hälsomyndigheten

Det finns två typer av fullmakter, en som ger en annan privatperson fullmakt att sköta apoteksärenden och en som ger en ger anställda på en viss vårdenhet fullmakt att sköta apoteksärenden. Vilken typ som används beror på behovet. Fullmakten lämnas till ett apotek och gäller på alla apotek, oavsett apotekskedja.

Det finns även en fullmakt som ger vårdnadshavare för barn möjlighet att låta personal sköta apoteksärenden åt barnet, se Fullmakt vård och omsorg vårdnadshavare för barn (nytt fönster). Även här krävs en registering av berörd personal, se punkten ovan.

En fullmakt är giltigt tills den återkallas, om inte ett till-och-med-datum angivits på blanketten. Om fullmaktstagaren eller fullmaktsgivaren avlider avslutas fullmakten automatiskt. Både fullmaktsgivare och fullmaktstagare har rätt att ta bort en giltig fullmakt, mot uppvisande av giltig legitimation. En fullmakt kan avslutas på valfritt apotek.

Fullmakt från person som inte själv kan skriva under en fullmakt, men förstår innebörden av fullmakten, måste vidimeras av två personer för att den ska kunna registreras på lokalt apotek.

Om dokumentet

Detta är ett underdokument till rutiner för Recepthantering

Mer information

Om fullmaktsregistret för vårdaktörer, eHälsomyndigheten (nytt fönster)

Uppdaterad: 2017-03-29
Malin Holmqvist, Läkemedelsförsörjning, Verksamhetsstöd och service