Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Rekvisition - läkemedel

Läkemedel till patienter som är inskrivna i sluten vård ska i första hand rekvireras till vårdenheten.

Läkemedel till patienten från vårdenheten

I följande fall rekommenderas att vårdenheten skickar med patient läkemedel hem, för fortsatt behandling i hemmet:

  • Om mer än 50-75 % av en läkemedelsbehandling har givits under vårdtiden. Detta kan gälla läkemedel som ges dagarna efter en operation, till exempel om ytterligare någon dags behandling med smärtstillande läkemedel krävs eller om en påbörjad kortison- eller antibiotikakur kan slutföras i hemmet.
  • Om den minsta förpackning som kan förskrivas på recept är för stor för en tänkt behandling. Detta kan till exempel gälla då startförpackning saknas för dyrare läkemedel.
  • Om läkemedel är upphandlat i sluten vård och behandling ska fortsätta i hemmet. Utdelning av dessa läkemedel ska ske i samband med ett vårdtillfälle, för behandling i max två veckor.
  • Jourdos som ska räcka tills patienten kan hämta ut recept på apotek.
  • För övergång till särskilt eller ordinärt boende, se Samverkansrutiner.

En lokal rutin för utdelning av läkemedel från vårdenhet ska finnas på kliniken. Ett förslag gällande rutin för utdelning av Innohep finns framtaget:
Rutin för utdelning av Innohep på vårdavdelning (Word)

Receptförskrivning till inneliggande patient

När patienten är inlagd ska denne i första hand få läkemedel från vårdenhetens läkemedelsförråd. Receptförskrivning till inneliggande patient kan ske med patientens medgivande. Det kan
göras när ett läkemedel, som ska användas i patientens hem, prövas ut under vårdtiden. Till exempel nyordination av erytropoetin, insulinpennor och inhalationer.

Användning av patienters egna läkemedel på vårdenhet

Om patienten godkänner det, kan vårdpersonal eller patienten använda patientens egna läkemedel under vårdtiden, se Självmedicinering på sjukhus. Det krävs att läkemedlen går att identifiera genom att patienten har med sig originalburk eller –kartong/blisterförpackning, uppmärkt dosett eller maskinellt dosdispenserade läkemedel (ApoDos).
Patienten får ingen ersättning av vårdenheten.

Kontakt

Malin Holmqvist
Klinisk apotekare
malin.m.holmqvist@rjl.se
010- 242 19 69

Uppdaterad: 2017-06-19
Malin Holmqvist, Läkemedelsförsörjning, Verksamhetsstöd och service