Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Litteratur och länkar, läkemedelshantering

Innehåll:


I anslutning till läkemedelsförråd ska relevant litteratur finnas. Uppslagsverk, informationshäften och annan litteratur läses/hämtas på Internet eller beställs i vissa fall.

Allmänna:

  • FASS. Läkemedelsbranschens samlade förteckning över human-läkemedel. Finns både för förskrivare och patienter (Patient-FASS). Använd i första hand nätversionen på Fass.se Läkemedelsföretagen väljer själva om deras läkemedel ska finnas med i FASS, vilket gör att alla godkända läkemedel inte hittas där. I FASS ingår inte heller licenspreparat eller extempore läkemedel. Vissa produktresuméer för licensläkemedel och extempore läkemedel kan fås från apoteket.
  • Läkemedelsboken (LB). Ges ut av Läkemedelsverket och är en vägledning för läkare vid läkemedelsbehandling. Den vänder sig till ickespecialister och öppenvårdsläkare. Nätversion finns på Läkemedelsverkets webbsida Läkemedelsboken. Boken kan beställas från Länsförsörjningen, Region Jönköpings län.
  • FAS UT. En vägledning kring utsättning av läkemedel med förslag på nedtrappningsschema och beskrivning av eventuella utsättningssymtom. Nätversion finns, men kräver lösenord som finnspå FAS UT (begränsad behörighet)
  • Vårdhandboken. En nationell handbok som bygger på Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och Socialtjänstlagen (SOL) och som bl a innehåller avsnitt om läkemedel, cytostatikabehandling, avfall i vården osv. Nätversion finns på Ineras webbsida Vårdhandboken.
  • Föreskrifter:
    - Cytostatika och andra läkemedel med bestående toxisk effekt AFS 2005:5. Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter kring arbetsmiljörisker för vissa läkemedel.
    - Socialstyrelsens förskrifter och allmänna råd om läkemedelshantering i hälso- och sjukvård SOSFS 2000:1

På Regionens webbplats finns:

Riktlinjer för läkemedelshantering

Denna sida ingår i Riktlinjer för läkemedelshantering

Uppdaterad: 2017-06-21
Kristin Krigsman, Läkemedelsförsörjning, Verksamhetsstöd och service