Region Jnkpings ln Esther
plus.rjl.se/esther

Länkar till liknande nätverk, Esther

Nationellt

Hilma

Hilma har pågått sedan 2004 i samarbete mellanUniversitetssjukhuset Örebro, primärvården och kommunerna Örebro, Kumla, Hallsberg och Askersund. Hilma har senare bytt namn och gått över i ViSam arbete.
ViSam

Nisse

Nisse står för Närsjukvård i samverkan ger starka effekter och är ett samarbete mellan medicinkliniken vid universitetssjukhuset MAS, stadsdelen Västra Innerstaden och två vårdcentraler. Till Nisse avdelningen kan äldre i behov av akutsjukvård remitteras direkt av distrikssköterskorna efter samråd med disktriktsläkaren.
Nisse, Primärvården Skåne (nytt fönster)

Linnea

Linnea har fått ett ansikte genom ett samarbetsprojekt mellan Landstinget Kronoberg och länets åtta kommuner som startade år 2005. Projektet skapade samtidigt ett stort nätverk för vård- och omsorgspersonal. I återkommande Linneaprojekt inbjuds medarbetare från olika professioner
att delta i lokalt anknutna team.
Linnea (nytt fönster)

Hälsostaden Ängelholm
Ängelholms sjukhus är inget vanligt sjukhus. Genom Projekt Hälsostaden erbjuds vård utifrån ett unikt arbetssätt som ska gagna både patienter och de som jobbar med patienterna. Det handlar om tillgänglighet, patientsäkerhet och att skapa en hel vårdkedja.
Hälsostaden Ängelhom(nytt fönster)

 

Internationellt

Suzanne

Suzanne är namnet på ett nätverk i Nederländerna, Gouda. Det handlar om personer med complexa vårdbehov oavsett ålder.Start 2014.
Kontaktperson: Erik Visser www.zorgbelang-zuidholland.nl

Joe

Joe är namnet på projektet i England som bl a hämtade sin inspiration i Esther. Det handlar om vården av den psykiatriska patienten och hur man skapar ett bra samarbete med alla aktörer och naturligtvis med patienten själv.

Projectet genomförs av South West Yorkshire Partnership NHS Foundation Trust. Enabling people with mental health problems and learning disabilities to live life to the full.

Esther i Wales

How will this affect Esther' A person-centred approach for Wales - Health Foundation (nytt fönster)

 

Har upphört

Motsvarande Esther som har stängt sin webbplats eller upphört:

 

Helga

Helga ingår i Skellefteås VÅG projekt kring förbättringsarbete för bland annat multisjuka äldre. Där deltar Skellefteå kommun, primärvården och medicin/geriatriska kliniken. Upphört 2013.
 

Kersti

Kersti är namnet på samverkansnätverk mellan Medicinkliniken vid Falu Lasarett, närsjukvården och kommunens omvårdnadsförvaltning. Upphört 2012.

 

Kontaktperson

Kontakta Nicoline Vackerberg om du saknar något nätverk på denna sida.

Nicoline Vackerberg

En engelsk blogg

Elisabetta Zanon: Is Sweden’s model of integrated care a beacon of light for the NHS? NHS bygger upp en verksamhet som Esther.

Uppdaterad: 2017-06-02
Nicoline Vackerberg, Qulturum, Verksamhetsnära funktion