Region Jnkpings ln Vårdval i Jönköpings län
plus.rjl.se/vardval

Checklista för lokaler och fysisk tillgänglighet

Checklistan utgår från Myndigheten för delaktighets riktlinjer för tillgänglighet.

Målsättning

Lokaler ska vara utformade så att personer med olika funktionsnedsättningar ska ha tillträde och använda allmänna utrymmen i lokaler på lika villkor som personer utan funktionsnedsättningar

Att tänka på

Av- och påstigning samt parkering ska finnas nära entré. Det ska vara enkelt att ta sig in i lokalen, vilket innebär att trösklar ska undvikas och entrédörrar ska ha automatisk dörröppning. Det ska vara lätt att orientera sig, vilket innebär god skyltning. För att personer med synnedsättning lättare ska kunna orientera sig måste funktionsdetaljer i den byggda miljön, både utom- och inomhus, stå i tydlig kontrast mot varandra – det vill säga att en ljus färg kombineras med en mörkare. För att ha god kontrastverkan ska kontrasten vara minst 0,40 enligt NCS (Natural Colour System). Av säkerhetsskäl ska stora glasytor markeras i ögonhöjd för stående och sittande personer och dörrar som öppnas i gångstråk eller med automatik ska ha markerad slagyta. Det ska vara lätt att hitta till receptionen – är det långa passager ska ledstråk finnas. Receptionen ska kunna möta personer som står och som sitter och vara utrustad med receptionsslinga för personer med nedsatt hörsel. Väntrummet ska ha olika sittmöjligheter som erbjuder rygg- och armstöd. För personer som har svårt att resa sig ska minst en stol med hög sitthöjd (48-50 cm) kunna erbjudas. Handikapptoaletten (RWC) ska framför allt erbjuda ytor att kunna förflytta sig på. I övrigt ska toaletten ha funktioner som främst är anpassade för sittande personer. Toaletter generellt ska vara utformade så att personer med nedsatt syn lätt kan orientera sig i rummet (kontraster) och av säkerhetsskäl ska toaletter vara utrustade med visuella larm (personer med nedsatt hörsel).

Riktlinjer

Viktiga funktioner (larm, manöverdon, inredning på RWC) ska kunna användas av personer som förflyttar sig i rullstol. Lämplig höjd för dessa är 80 cm över golvyta och 70 cm från hörn eller hinder.

Yttre miljö

Handikapparkering

Ska finnas inom 25 meter från entré och vara markerade

Av- och påstigningsplats

Ska finnas i nära anslutning till entré

Gångstråk

Ska vara tillgängliga och användbara utan nivåskillnader. Belysning ska finnas. Markbeläggningen ska vara jämn och hårdgjord

Ramp

Om ramp finns ska den uppfylla gällande krav

 

Entré

Skyltning

Verksamheten ska vara väl skyltad för att underlätta orientering. Landstinget har ett framtaget skyltprogram för detta

Dörr

Dörrbredd ska vara minst 84 cm och försedd med automatisk dörröppning (med eller utan manöverdon). Dörren bör vara försedd med säkerhetssensorer. Saknar dörren sensorer ska dörrens slagyta (utrymmet där dörren slår upp) vara markerat kännbart och visuellt. Passagetiden ska vara minst 15 sekunder.

Manöverdon för

dörröppning

Manöverdon för dörröppning ska placeras 80 cm över mark och minst 70 cm från hörn eller annat hinder och vara kontrastmarkerad mot omgivningen. Manöverdon ska finnas både utanför och innanför dörren.

Kontrastmarkering

Skjut- eller slagdörrar ska vara tydligt kontrastmarkerade mot dörrkarm eller vägg. Glasdörrar ska markeras i ögonhöjd för sittande och stående personer (90 cm/150 cm).

Tröskel

Tröskel ska vara max 1,5 cm hög. Tröskeln ska vara avfasad

 

Inre miljö

Reception

Skylt vid reception (Riktlinjer följer skyltprogram)

Del av receptionsdisk ska vara 80 cm hög

Funktioner vid receptionen ska vara på lämplig höjd och kontrastmarkerade (ringklocka, automater etc.)

Receptionsslinga ska finnas

RWC – tillgänglig toalett

Toalett ska finnas i anslutning till reception/entré

Skylt (skyltprogram)

Golvyta 220x220 cm

Dörrbredd 84 cm

Dörrlås med handtag som möjliggör låsning och stängning i samma handrörelse

Draghandtag på dörrens insida (L 60 H 80 centralt placerat)

Ingen tröskel (alternativt avfasad)

Fällbara armstöd på båda sidor om toaletten (80 cm över golvyta och nära till pappershållare på båda sidor)

Inredning (krok, spegel, tvätt- och torkmöjlighet)ska vara på lämplig höjd (se riktlinjer i inledning) för personer som förflyttar sig med rullstol

Tvättställ ska ha engreppsblandare

Kontrastmarkeringar (toalettstol, handfat)

Säkerhetslarm

Visuellt utrymningslarm

Väntrum

Jämn och bländfri belysning

Stolar med rygg och armstöd

Minst en stol som har höjden 45-50 cm

Trappor

Ledstång på båda sidor

Ledstång kontrastmarkerad mot bakgrund

Första och sista trappsteget ska kontrastmarkeras

Hiss

Korgmått 110x140 cm

Dörrens fria bredd 90 cm

Dörrautomatik

Manöverdon för dörröppning

Hissknappar ska kunna nås av personer som förflyttar sig med rullstol

Nödlarm ska vara markerade (visuellt och kännbart)

 

Kontakt

Maria List-Slotte
Folkhälsa och sjukvård
Landstingets kansli
Box 1024
551 11 Jönköping
036-32 41 87

Silvan Haglund
Landstingsfastigheter
Box 704
551 20 Jönköping
036-32 51 63

Mer information

Riktlinjer för tillgänglighet, Myndigheten för delaktighet (nytt fönster) 

Tillgänglighetsdatabas Jönköpings län (nytt fönster)

Uppdaterad: 2015-11-17
Jenny Abrahamsson, Folkhälsa och sjukvård