Region Jnkpings ln Vårdval i Jönköpings län
plus.rjl.se/vardval

Kontakt om vårdval och uppdrag

Avdelningen för folkhälsa och sjukvård på Regionledningskontoret ansvarar för handläggning av ansökningar och godkännande av leverantörer samt samordning av regionens arbete med uppdrag, villkor och uppföljning av vård som bedrivs inom vårdval.

Folkhälsa och sjukvård

Regionens hus
Box 1024
551 11 Jönköping
036-32 40 00, växel

Kontaktpersoner primärvård

Vårduppdrag

Jenny Abrahamsson
036-32 41 19

Medicinskt sakkunnig

Magnus Mattsson-Mårn
036-32 42 19

Marita Sandqvist
036-32 40 39

Ekonomi

Emil Vallin
036-32 40 84 

Ekonomiadministration/ersättning

Per Oskarsson
036-32 45 57

Patientadministrativa system

Agneta Andersson
036-32 41 98

Utbildningsuppdrag

Inga-Lena Alm-Larsson
036-32 42 62

Samordnare för studierektorer för ST-läkare i allmänmedicin

Raymond Lenrick
036-32 12 43

Kontaktpersoner ögonsjukvård

Vårduppdrag

Susanne Yngvesson Strid
036-32 45 12

Ekonomiadministration/ersättning

Emil Vallin
036-32 40 84

Kontaktpersoner övrigt

Fysisk tillgänglighet

Maria List-Slotte
Utredare med inriktning funktionshinder
036-32 41 87

Vårdgarantin

Eivor Blomqvist
036-32 42 09

Fråga om vårdval

 
Uppdaterad: 2017-03-31
Jenny Abrahamsson, Folkhälsa och sjukvård