Region Jnkpings ln Vårdval i Jönköpings län
plus.rjl.se/vardval

Information till vårdgivare

Uppföljning av vårdenheter inom vårdval i Jönköpings län 2015

Regionen följer upp vårdenheternas resultat utifrån uppdraget i ”Primärvård inom vårdval i Jönköpings län”.

Kvalitetsvariabler för primärvård

Sammanställning av kvalitetsvariabler i Landstingets uppföljning av länets vårdcentraler:

Kvalitetsvariabler primärvård 2015

Ersättningsgrundande kvalitetsvariabler

Landstinget betalar ut ersättning för kvalitetsvariabler:

Ersättningsgrundande kvalitetsvariabler 2015

Dialog

Uppföljning av vårdenheterna i dialog om mål, resultat och utveckling:

Dialog

Systematiskt förbättringsarbete

Landstinget följer upp och betalar ut ersättning för systematiskt förbättringsarbete:

Systematiskt förbättringsarbete

Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete

Mer information

Kontakt

Dela denna sida:

Facebook Epost Twitter Pusha Delicious Google Vad är det här?
Uppdaterad: 2014-12-19
Jenny Abrahamsson, Folkhälsa och sjukvård, Verksamhetsnära funktion