Region Jnkpings ln Vårdval i Jönköpings län
plus.rjl.se/vardval

Information till vårdgivare

Uppföljning av vårdcentraler inom vårdval i Jönköpings län

Region Jönköpings län följer upp vårdcentralernas resultat utifrån uppdraget i ”Primärvård inom vårdval i Jönköpings län”.

Uppföljning 2015

Sammanställning av Region Jönköpings läns uppföljning av vårdcentralerna våren 2015:

Uppföljning av primärvården 2015

Dialog

En viktig del i regionens uppföljning av primärvården är den årliga dialog om mål, resultat och utveckling som sker vid besök på samtliga vårdcentraler:

Dialog 2015

Ersättningsgrundande kvalitetsvariabler

Region Jönköpings län betalar ut ersättning till vårdcentralerna för några utvalda kvalitetsvariabler:

Ersättningsgrundande kvalitetsvariabler 2015

Systematiskt förbättringsarbete

Region Jönköpings län följer upp och betalar ut ersättning för systematiskt förbättringsarbete:

Systematiskt förbättringsarbete

Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete

Uppdaterad: 2015-06-18
Jenny Abrahamsson, Folkhälsa och sjukvård