Region Jnkpings ln Försäkringsmedicin
plus.rjl.se/forsakringsmedicin

PR-team® - Primärvårdens Rehabiliteringsutredning i team

Region Jönköpings län har utvecklat en checklista/formulär för att stödja arbetssättet med en helhetsbedömning i team. Målsättningen är att göra en teambedömning tidigt i sjukfall där det finns en komplex bild.

Dokument

Stress/sårbarhetsmodell

Dokumentation och rapportering

 

Vanliga skattningsinstrument

Yrkesspecifik bedömning vid PR-teambedömning

Se även intranätsidan för vissa manualer (begränsad behörighet, nytt fönster)

Sjukgymnast

Arbetsterapeut

Psykosocialt team

 

KontaktPR-team och MMR
(intranät, begränsad behörighet)


Frågor om PR-team:

Ann-Britt Ekvall, processledare Folkhälsa och sjukvård

Caroline Grahn, processledare och
rehabkoordinator Vråens och Rydaholms vårdcentral, Värnamo

 


RAPPORTER 

PR-team som modell för samordnad rehabilteringsutredning på vårdcentraler i Jönköpings län (pdf, nytt fönster)

Uppdaterad: 2018-02-06
Ann-Britt Ekvall, Regionledningskontoret, Verksamhetsnära funktion