Region Jnkpings ln Svenska Palliativregistret
plus.rjl.se/svenskapalliativregistret

Anslutning

Denna sida innehåller information kring Region Jönköpings läns anslutning till Svenska palliativregistret. Varje enhet ska ha en utsedd person som är kontaktperson för registret. Kontaktpersonen ansvar för att enhetens alla dödsfall blir registrerade, visa enhetens statistik för verksamheten samt kunna starta förbättringsarbete och följa resultaten i registret.

Vilka ska ansluta sig till registret?

Vilka ska ansluta sig till registret?

  • Alla berörda Vårdverksamheter i Landstinget ska delta i registret.
  • De verksamheter där patienter avlider inom, ska registrera.

Hur går det till att ansluta sig och registrera?

Anslutningen sker via Svenska Palliativregistrets hemsida, www.palliativ.se .

  1. Anmälan: Gå in på hemsidan och klicka på "För vårdpersonal" därefter Registrering  -  Anmäl ny enhet - Blankett till Anmälan. Fyll i Anmälan och välj ett lösenord för er enhet och klicka på skicka anmälan. Anmälan går till kansliet som skickar ut er kod via E-post adressen ni uppgivit i anmälan. Det tar 1-2 dygn innan ni får koden.
  2. Enhetsenkäten: När ni fått koden går man in på hemsidan och klicka på Inloggning, använd kod och det lösenord ni uppgav i anmälan. Fyll i Enhetsenkäten (datum skrivs 2011-10-25) och klicka på klar + publicera. Därefter kan registreringen av dödsfallsenkäten ske.
  3. Dödsfallsenkäten: Gå in på hemsidan och logga in som ovan och fyll i enkäten efter ett dödsfall. Dödsfallet kan registreras upp till sex månader efter dödsfallet. Man kan ändra i enkäten 10 dagar efter att man gjort registreringen.

Enhetsenkäten ska uppdateras årligen eller vid förändring av verksamheten. En påminnelse skickas till den E-post adress som man uppgav i anmälan 3 månader innan Enhetsenkäten går ut. Uppdateras inte Enhetsenkäten kan ingen registrering ske från enheten.  Bra att skriva in uppdatering i tidboken.

Kod och lösenord är samma för hela enheten (ingen personlig). Har man glömt lösenorden så kontakta kansliet på tele 0480-41 80 40.

SHITS-kort ska användas för inloggning. Ring kansliet tele 0480-41 80 40 så guidar de vidare. Man kan logga in utan SHITS-kort så länge.

Tillåt alltid Pop-up fönster på Hemsidan.

Det ska finnas anslag på enhet att man använder Nationella Kvalitetsregister för förbättringsarbet.

Vilka enheter är anslutna?

  • I införandeplanen redovisas enheter som är anslutna samt kontaktpersoner. Införandeplan

Anslutningsgrad

  • Målet är att alla berörda enheter ska ansluta sig till registret och använda för förbättringsarbete.

 

Kontakt

Projektledare
Eva Stålhammar
Landstinget i Jönköpings län, Qulturum
Tel: 0767-24 41 71

Epost:

 

Länkar

Svenska Palliativregistret (nytt fönster)

Palliativ vård, Region Jönköpingslän (nytt fönster)

Uppdaterad: 2015-08-05
Eivor Blomqvist, Folkhälsa och sjukvård