Region Jnkpings ln Folkhälsa
plus.rjl.se/folkhalsa

Föreläsare och andra deltagare

Deltagare under konferensen "Kulturen har en plats i vård och behandling!" i Jönköping 13 oktober 2009.

´Foto på Gunnar BjursellGunnar Bjursell

Professor i cell- och molekylärbiologi vid Göteborgs Universitet. Gunnar Bjursell är initiativtagare till den internationella Vetenskapsfestivalen i Göteborg och ordförande i projektgruppen för Akademin för Kultur och hälsa. Syftet med Akademin för Kultur och Hälsa vid Göteborgs universitet är att få igång mer tvärsektoriell forskning kring sambandet mellan kultur och hälsa. Målet på sikt är ett tvärvetenskapligt centrum med internationell förankring på Göteborgs universitet.

En aktiv hjärna är ett friskhetstecken

Vi vet redan att kulturella upplevelser kan vara en del i en läkningsprocess. Inte bara psykologiska effekter, som bygger på vad personerna upplever, utan också rent biologiska effekter. Idag finns kunskap både gällande kulturens generellt hälsofrämjande verkan men även dess roll i den avancerade sjukvården, menar Gunnar Bjursell.

Foto på Rolf EkmanRolf Ekman

Professor i neurokemi vid Göteborgs Universitet.
Dr Rolf Ekman arbetar som professor i neurokemi vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet. Han är författare till ett stort antal publikationer och är redaktör för böcker om stress och masspektrometri.

Tänk hjärna – för hälsa och lärande

Kunskap om vår hjärna har ökat dramatiskt. Vi har stora möjligheter att under hela vårt liv utveckla kreativa talanger. Forskningen pekar på att stimulerande och bekräftande miljöer tillsammans med fysisk aktivitet, rätt kost och återhämtning i olika former är avgörande faktorer för utvecklande av vår hjärnas livslånga formbarhet. Kulturella aktiviteter är en viktig del av dessa stimulerande aktiviteter, menar Rolf Ekman.

Foto på Erna GrönlundErna Grönlund

Erna Grönlund är professor vid Danshögskolan i Stockholm och dansterapeut.

- Dansen har en läkande kraft. Flera studier visar på positiva effekter vid fysiska såväl som ­psykiska sjukdomstillstånd, säger Erna Grönlund.

Erna Grönlund och Barbro Renck är de första i världen som testat och vetenskapligt dokumenterat dansterapi som behandling för pojkar med ADHD. Under 2000-talet har de arbetat med forskning gällande dansterapi med unga pojkar med ADHD och deprimerade tonårsflickor.

Foto på Barbro RenckBarbro Renck

Docent inom folkhälsovetenskap vid Karlstads universitet och legitimerad sjuksköterska inom psykiatrin. 

I dansterapi utgår man från det friska 

- Dans kan vara ett sätt att väcka livsglädje och en väg att hitta till sitt rörelsemönster och kroppsspråk. Dans väcker känslor och kan hjälpa till att föra upp minnen som funnits inkapslade i kroppen.

Dansterapi är en behandlingsform som växer i Sverige men som är mycket mer etablerad i länder som USA och England, säger Barbro Renck.

Erna Grönlund och Barbro Rencks forskningsrapporter på danshögskolans webbplats (nytt fönster)

Dansterapi som behandling 

Dansterapi kan fungera som ett komplement till annan behandling och kan erbjudas tillsammans med läkemedel, samtalsterapi och/eller kognitiv terapi. Men dansterapi kan vara en helt självständig behandling, ett alternativ till annan behandling. Det är viktigt att barn, ungdomar och föräldrar erbjuds valmöjligheter, tror de båda forskarna.

Foto på Ingrid Sindahl-NoreliusIngrid Sindahl-Norelius

Ingrid Sindahl-Norelius är producent för musikteaterproduktioner för barn och unga. Ingrid är även projektledare för Musikteatern Freja som är en unik musik- och teaterverksamhet för och med barn och ungdomar med funktionshindret autism. Ensemblen i Musikteater Freja producerar förutom egen musikteater varje år även Freja Backstage, som är en öppen scen för alla ungdomar med eller utan funktionshinder.

Foto på FrejateaternFreja musikteater

Musikteater för och med unga med autism och andra funktionshinder. Freja Musikteater har efter tre års projekttid permanentats och delats upp i olika grupper. Två grupper ingår nu i Studieförbundet, Vuxenskolan respektive Kulturskolan. Tio ungdomar med ADHD, Aspergers syndrom eller annan funktionsnedsättning, ingår under pedagogisk ledning i Smålands Musik och Teater. Gruppen sätter under våren upp "Den smala lyckan", ett koreograferat lyrikprogram.

Mer om Freja musikteater på Smålands Musik och Teaters webbplats (nytt fönster)

Den smala lyckan

En liten föreställning där fem unga deltagare från Freja Musikteater höjer sina röster för att höra och möta publiken. Levande musik och människor i rörelse tolkar egna och andras tankar. Det hemskaste, hemligaste och det ljuvligaste. Den smala lyckan. Eller: Den tjocka olyckan...Foto: Lasse Kroon

 

Teaterföreställningen Ålderstrappan

Teaterföreställningen "Ålderstrappan" tar dig med på en fascinerande resa in i framtiden – och tillbaka till det förflutna. Du får följa en mans uppgörelse med sig själv, just när han står på livets höjd-punkt. Smärtan slår till, han faller hand-löst och tvingas göra upp med sitt inre jag. Frågan är om han hinner försonas med sig själv innan det är för sent.

Uppdaterad: 2010-11-09
Paula Bergman, Folkhälsa och sjukvård, Verksamhetsnära funktion