Region Jnkpings ln Läkemedel
plus.rjl.se/lakemedel

Resultat - Läkemedelsgenomgångar/ Läkemedelsrelaterade problem

Läkemedelsgenomgångar

Läkemedelsgenomgångar är ett led i att följa upp och utvärdera läkemedelsbehandling. Läkemedelsgenomgångar ska göras på patienter 75 år och äldre som har fem eller fler läkemedel samt på patienter med läkemedelsrelaterade problem.

Att läkemedelsgenomgång gjorts registreras i journalen med KVÅ-kod XV015 (enkel läkemedelsgenomgång) eller XV016 (fördjupad läkemedelsgenomgång).

Region Jönköpings län följer hur arbetet med läkemedelsgenomgångar bedrivs inom primärvården.

Mätning (resultat t.o.m juni 2016)

Polyfarmaci

Polyfarmaci är ett mått över mängden läkemedel patienter har.
Läkemedelskommittén följer under 2016 andel invånare 65 år och äldre per vårdcentral som hämtat ut 10 eller fler läkemedelsubstanser.
Mätningen finns på Region Jönköpings läns intranät.

Olämpliga läkemedel

Långverkande bendodiazepiner, läkemedel med antikolinerga biverkningar samt NSAID till äldre (>75 år) följs av Läkemedelskommittén som förskrivningsmål.
Mätningen finns på Region Jönköpings läns intranät.
Olämpliga läkemedel följs också av Qulturum i satsningen Bättre liv för våra mest sjuka äldre, Mättavla Qulturum

Kontakt

Judit Denes
Läkemedelsförsörjning/klinisk farmaci
Värnamo

Malin Holmqvist
Läkemedelsförsörjning/klinisk farmaci
Jönköping

Anna Wiberg
Läkemedelsförsörjning/klinisk farmaci
Höglandet

 

Uppdaterad: 2017-02-02
Malin Holmqvist, Läkemedelsförsörjning, Verksamhetsstöd och service