Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Resultat - Läkemedelsgenomgångar

Läkemedelsgenomgångar är ett led i att följa upp och utvärdera läkemedelsbehandling. Läkemedelsgenomgångar ska göras på patienter 75 år och äldre som har fem eller fler läkemedel samt på patienter med läkemedelsrelaterade problem.

Att läkemedelsgenomgång gjorts registreras i journalen med KVÅ-kod XV015 (enkel läkemedelsgenomgång) eller XV016 (fördjupad läkemedelsgenomgång).

Region Jönköpings län följer hur arbetet med läkemedelsgenomgångar bedrivs inom primärvården.

Mätning (resultat t.o.m april 2017)

Mer information

Detta är en mätning som ingår i Läkemedelskommitténs patientsäkerhetssatsning
Patientsäkerhet - Mätningar

 

Uppdaterad: 2017-06-12
Malin Holmqvist, Läkemedelsförsörjning, Verksamhetsstöd och service