Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Läkemedelslista i öppenvård

Sedan 2009 mäter länets vårdcentraler hur utlämning av läkemedelslistor sker vid läkarbesök på vårdcentralen. Mätningen görs i april och oktober. Mätningen startar onsdag morgon när vårdcentralen öppnar. Personal i kassa/reception delar ut enkäten till patienter över 18 år, eller närstående, som har ett bokat läkarbesök (akut eller planerat). Enkäten besvaras efter läkarbesöket och läggs i en uppsatt brevlåda på vårdcentralen.
Mätning av läkemedelslista på vårdcentral, enkät (pdf)

Från 2015 görs ingen sammanställning på länsövergripande nivå Resultat Läkemedelslista på vårdcentral - (oktober 2014)

Rubrik 2

text

Uppdaterad: 2017-04-03
Malin Holmqvist, Läkemedelsförsörjning, Verksamhetsstöd och service