Region Jnkpings ln Funktionsnedsättning
plus.rjl.se/funktionsnedsattning

Synliga funktionsnedsättningar

Bland de funktionsnedsättningar som är synliga för ögat är nedsatt rörelseförmåga vanligast.

Att leva med en nedsatt rörelseförmåga kan medföra begränsningar:

  • att förlytta sig självständigt
  • att kommunicera och ta del av information

Region Jönköpings län arbetar med ständiga förbättringar inom området tillgänglighet. Målsättningen är att alla människor ska ha likvärdig rätt till vård och omsorg,  kommunikation, information och tillgänglighet till lokaler och verksamheter.

Kontaktperson

Maria List-Slotte
utredare med inriktning funktionshinder
Folkhälsa och sjukvård
036-32 41 87

1177 Fakta och råd  för Landstinget i Jönköpings län

Uppdaterad: 2015-05-04
Maria List Slotte, Folkhälsa och sjukvård, Verksamhetsnära funktion