Region Jnkpings ln Funktionsnedsättning
plus.rjl.se/funktionsnedsattning

Dolda funktionsnedsättningar

Vissa funktionsnedsättningar är dolda för blotta ögat men kan upplevas funktionshindrande i personens livssituation. Vanligast är olika medicinska tillstånd som till exempel cancer, njursjukdom eller diabetes.

Att leva med en viss synskada, hörselnedsättning, överkänslighet eller nedsatt psykiskt förmåga kan också upplevas som en dold funktionsnedsättning.

För personer med dolda funktionsnedsättningar är det viktigt att mötet med vården blir en positiv upplevelse. Region Jönköpings län har tagit fram riktlinjer för bemötande av personer med vissa dolda funktionsnedsättningar:

 

Kontaktperson

Maria List-Slotte
utredare med inriktning funktionshinder
Folkhälsa och sjukvård
010-242 41 87

Uppdaterad: 2017-09-25
Maria List Slotte, Folkhälsa och sjukvård, Verksamhetsnära funktion