Region Jnkpings ln Funktionsnedsättning
plus.rjl.se/funktionsnedsattning

Brukarråd för hjälpmedel

Brukarråden träffas vanligen två gånger per år och är knutna till verksamheterna syn, hörsel, ortopedteknik och hjälpmedel. I brukarrådet pratar man allmänt om hjälpmedel och hur nya hjälpmedelsområden kan utvecklas.

För representanterna från handikapprörelsen är brukarråden ett sätt att kunna ta del av och lämna synpunkter på ekonomi, verksamhetsplaner och flerårsplaner.

 

 

Kontaktperson

Susanne Almers
Utredare
Folkhälsa och sjukvård
036-32 40 26

 

 

 

Uppdaterad: 2017-12-07
Susanne Almers, Rehabiliteringscentrum, Psykiatri rehab o diagnostik