Region Jnkpings ln Funktionsnedsättning
plus.rjl.se/funktionsnedsattning

Mer information

Kenth Lund
TeamOlmed
036-30 01 50

Mötesanteckningar

 

Uppdaterad: 2014-03-03
Susanne Almers, Rehabiliteringscentrum, Psykiatri och rehabilitering