Region Jnkpings ln Funktionsnedsättning
plus.rjl.se/funktionsnedsattning

Två kvinnor kommunicerar med teckenspråk Foto: Johan Werner

Tolkcentralen för döva och hörselskadade

Tolkverksamheten i Jönköpings län erbjuder tolktjänst till döva, dövblinda och hörselskadade som bor eller vistas i länet. Tolktjänsten  för döva och hörselskadade är kostnadsfri för alla där uppdraget kan ses som vardagstolkning. Teckenspråkstolkning och skrivtolkning vid hälso- och sjukvårdsbesök är alltså kostnadsfri.

Tolkcentralen är en del av habiliteringscentrum.


 

Mer information

Karolina Glifford
Enhetschef
Tolkcentralen
036-325260

 

Tolkcentralen

 

Uppdaterad: 2015-05-04
Maria List Slotte, Folkhälsa och sjukvård, Verksamhetsnära funktion